Členské na rok 2017


INFO PRE ČLENOV:
Členský poplatok na rok 2017 je 30,00 EUR, pre mládež od 16 do 18 rokov je to 15,00 EUR, mládež do 15 rokov, ženy 55 ročné a staršie a muži 60 roční a starší majú členské 10,00 EUR.
V členskom je zahrnuté poistné 3,32 EUR na zásahy HZS na Slovensku.
Členské treba zaplatiť najneskôr do 1.3.2017!!!
Prosíme o dodržanie tohto termínu, inak si budete musieť preukaz vybaviť sami cez mailovú adresu: clenske@james.sk
Poplatky za členské zasielajte sem:
číslo účtu: 1386984755/0200
VÚB Levice
KS-0308
Variabilný symbol-rodné číslo.
V prípade otázok volajte na: 0908121685 alebo 0905593191