Projekt "Juniori"

Lezecký krúžok

Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Vladimír a mojím koníčkom je skalné lezenie a horolezectvo. Som certifikovaný inštruktor skalného lezenia, slovenského horolezeckého spolku James. K výchove nových nádejí tohto krásneho športu som sa dostal vďaka súhre okolností, keď môj predchodca Tomáš Macko menil pôsobisko a oslovil horolezecký klub pôsobiaci v Leviciach s prosbou o prevzatie patronátu nad stenou a krúžkom na Spojenej Katolíckej Škole Sv. Vincenta de Paul.

V Leviciach je bohatá história horolezeckého športu. V minulosti aj v súčasnosti mal levický klub horolezcov, ktorý reprezentovali svojimi výkonmi nie len Levice ale aj Slovensko v zahraničí. Významným podielom prispeli k rozvoju horolezectva v Leviciach najmä dve osobnosti: Karol Juriček a Marian Červienka. Podnikali spoločne ťažké horské výstupy vo Vyokých Tatrách a zúčastnili sa aj niekoľkých expedícií do Himalájí, Ánd, či na Kavkaz. Marianovi sa dokonca podarilo vystúpiť na osemtisícovku Šiša Pangma (8064m) a v súčasnosti pôsobí ako horský záchranách vo Vysokých Tatrách. Špičkovú výkonnosť potvrdzovali skalní lezci Rudo Mihál a Janko Strečko, ktorí už v 90.tych rokoch liezli cesty do X. stupňa. Dostali sa aj do reprezentačného družstva ČSSR. Liezli na domácich skalách , ale aj v zahraničí a vyhrávali mnoho lezeckých súťaží. Preto som sa podujal zobrať pod patronát deti v škole, aby Levice v budúcnosti mali ďalších „Rudov Mihálov“, alebo zo súčasných reprezentantov Maroša Červienku, ktorý nás reprezentuje výstupmi predovšetkým v Západných Alpách.

Začali sme postupne ,v prvom roku pôsobenia sme namaľovali a prestavali stenu, bolo postavených niekoľko ciest a bouldrov, čo samozrejme prinieslo aj zvýšenie atraktivity. V tomto školskom roku začíname budovať tím detí, ktorý bude tvoriť kostru lezeckého týmu, reprezentujúceho školu a Levický horolezecký klub. Začali sme s deťmi z prvého stupňa základnej školy, aby sa mohla prejaviť pravidelnosť tréningov na umelej stene, vo výsledkoch merateľných na pretekoch Slovenského pohára v lezení. Ďalej by sme chceli zorganizovať niekoľko výletov do prírody, kde si deti môžu bezpečne vyskúšať skutočné lezenie na skalách a zoznámiť sa so základnými pravidlami tohto športu.

Takže nech sa páči, vítaní ste všetci!