nasledujúci
Jano prelieza Ťažkú špáru v severnej stene Eigru