nasledujúci
Jano v bivaku v severnej stene Materhornu