nasledujúci
Bonattiho ihrisko- Mont Blanc zprava Brenva,dAngle, Freney