nasledujúci
Vraj sa mu zdala aia ako 7a, e mono aj 7b, 7b+