nasledujúci
Vrchol Ždiarskej vidli v pozadí Havran