nasledujúci
V spodnej asti Orlowskho cesty na Kemarsk kopu