nasledujúci
V spodnej časti Orlowského cesty na Kežmarskú kopu