nasledujúci
Katka v tretej dĺžke na Prostrednom Oštepe