nasledujúci
Ondro v sovskej Stoke 9+/10- (alebo 9)???