nasledujúci
Ondro s Evou prilepení v platniach Ošarpancov