nasledujúci
Rozmasakrovan po jednej Direttissime a jednom nonom zostupe