nasledujúci
Katka v VI+ dke v severnej stene Cimy Grande