nasledujúci
Katka v dĺžke za V v Západnom rebre na Pr. Ostrvu