nasledujúci
Zveren kt s peknou vlezovou prou za V+ (Via della Tridentina)