nasledujúci
Stena Balme s mnohými skalkárskymi sektormi