nasledujúci
Obvod kamenec s krásnymi stenovými cestami na Krokodylí stenu a Polární trun