nasledujúci
A krsna adov lnia, ktor natiekla v prostriedku steny