nasledujúci
Tóno nalieza do ciaglu vo štvrtej dĺžke (WI6+)