nasledujúci
A výlez do posledného 50 metrového ľadu