nasledujúci
Neskrývané nadšenie po dolezení celkom hustej platne za VII v ceste Jar na Mesiaci