nasledujúci
Kľúčová strecha VII+/VIII- v Tatarkovej ceste