nasledujúci
Ľahký dolez po hrane na Vežu pod Skokom