nasledujúci
Bouldrová hrana za VIII+ v Superate mlodosci