nasledujúci
Blížime sa pod západnú stenu Svišťového štítu