nasledujúci
Vľavo dole ľad do Veľkej Záhradky, Terianska veža, žľab do Nižného Terianskeho sedla a Popkov pilier