nasledujúci
Záclony v čelnej stene Prednej Garajovej veže