nasledujúci
Na vzdušnej južnej hrane Nemeckej cesty VIIb