nasledujúci
Hustá širokánska širočina za VIIb od majstrov Cerman/Kopal na Prašivca