nasledujúci
Vargi nalieza do kžúčovej dĺžky v Pochylého platni