nasledujúci
V miestach, kde kedysi bojoval Balmat o historick prvovstup