nasledujúci
300 metrová stienka 15 minút od chaty...